De 12 werken van Willebroek

Op 27 mei 2020 gaat het participatieplatform van start. Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek' voorziet de gemeente Willebroek een bedrag van 1 miljoen euro om de economische, sociale en culturele activiteiten in Willebroek te ondersteunen en samen de draad weer op te pakken na deze crisis. 

De noodzakelijke en dringende maatregelen werden meteen genomen, zoals het tijdelijk gratis parkeren, de cadeaubon #samentegencorona en een vermindering of vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die al gebeurd zijn.

Hoe starten we Willebroek samen weer op?

Met 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen nodig en nuttig zijn om uit dit dal te klauteren. Samen met jullie zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer samen op te starten na de coronacrisis. 

Iedereen krijgt de kans om te reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering. Voorlopig mikken we op twaalf concrete maatregelen, of 12 werken van Willebroek, maar dat kunnen er gerust meer worden als er tijdens het participatietraject veel interessante voorstellen opduiken.

Doe zelf een voorstel