Deel op facebook
Deel op twitter

Er werden 74 voorstellen ingediend

Ontdek de gekozen maatregelen

De burgerbevraging werd 418 keer ingevuld

Bekijk het rapport

De 12 werken: stand van zaken

16-02-2022

Eind 2020 hield de gemeente een bevraging via een nieuw digitaal platform, postkaarten en een enquête bij verenigingen en handelaars naar oplossingen op problemen die de coronacrisis aan het licht bracht. Hieruit werden 29 acties geselecteerd in drie domeinen: sociaal, economisch en vrije tijd. Daarnaast werden nog enkele dringende maatregelen uitgevoerd.

De gemeentediensten zijn in 2021 gestart met het uitrollen van de verschillende initiatieven. Dat gebeurde in de mate van het mogelijke, want corona bleek iets langer in ons leven te zijn dan eerst verwacht. 

Volgende projecten realiseerden de gemeentediensten alvast in 2021:

Sociaal OverKop-huis Lessen digitale vaardigheden Kleine groene ontmoetingsplaatsen Werken aan werk - project 'upload' Vereenzaming tegengaan Picknickbanken Economisch De Willebroekbon Subsidie voor begeleidingstraject ondernemers Promotie lokale handelaars Uitbreiding horecaterrassen Verlagen standgelden marktstandhouders Vrije tijd Speelstraten Vereenvoudigen procedure evenement aanvragen Bekendmaking vrijetijdsaanbod Verenigingscoördinator Zomeractiviteiten voor de jeugd onder coronamaatregelen Website: 'Bezoek Willebroek' Enkele higlights

Creëren van kleine groene ontmoetingsplaatsen

Er werden tien nieuwe picknickbanken geplaatst over heel Willebroek. Bij elke plaats werd gekeken of er ook extra groenaanplantingen mogelijk waren. Wijkverantwoordelijken van de groendienst namen hun wijk onder de loep en bekijken welke lege en grijze plaatsen kunnen vergroenen en ingezet worden als ontmoetingsplaats.

Coördinatie overleg verenigingen

Er is een verenigingscoördinator gestart, die de schakel vormt tussen gemeente en vereniging. Verenigingen zullen samengebracht worden wanneer het weer kan.

Speelstraten

De gemeente zal het inrichten van speelstraten extra promoten bij de inwoners. Er werden nieuwe spullen aangekocht om de speelstraten nog leuker te maken. Buurten kunnen een speelstraat aanvragen via www.willebroek.be/speelstraat.

Uitbreiden van horecaterrassen

Omdat de open lucht veiliger was, ondersteunde de gemeente horecazaken zodat zij meer plaats konden voorzien voor hun bezoekers.

Promotie lokale handel

De gemeente zet iedere editie van het 2830 magazine een Willebroekse handelaar in de kijker. Handelaars kunnen sinds kort adverteren op de gemeentelijke infoborden. Handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart wordt verder ondersteund in haar werking.

Workshop digitale vaardigheid

Samen met Ligo organiseert de gemeente gratis lessen digitale vaardigheden op de smartphone, tablet en computer.

Opstart Overkophuis

Via een OverKop-huis in Willebroek wordt er gewerkt aan het welzijn van jongeren. Je vindt het OverKop-huis binnenkort in het nieuwe Huis van de Vrije tijd op de site De Schalk. Wil je als vrijwilliger mee werken? Contacteer de jeugddienst: jeugd@willebroek.be. 

Werken aan werk

Drie organisaties werken samen om jongeren aan werk te helpen, onder de naam ‘Upload’. Momenteel zijn ze aanwezig in het administratief centrum, in 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe stek.

Ook dit jaar zullen de gemeentediensten verder werken om zoveel mogelijk acties van de 12 werken van Willebroek uit te voeren. Denk aan initiatieven om vereenzaming tegen gaan, een braderij met aandacht voor de korte keten, gevelbanken, een lichtfeest …

Meer nieuws

Elkaar helpen, da's Willebroek

Wil jij zelf iets doen? Ontdek het volledige vrijwilligersaanbod in onze gemeente. Op een nieuw vrijwilligersplatform verzamelen we alle aanvragen. Honderden Willebroekenaren gingen je al voor!

Toon mij de zoekertjes

De 12 werken van Willebroek

Het gemeentebestuur voorziet 1 miljoen euro voor twaalf herstelmaatregelen voor Willebroek. Samen bepalen we hoe we de economische en sociale activiteiten in onze gemeente kunnen ondersteunen.