Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Er werden 74 voorstellen ingediend

Ontdek de gekozen maatregelen

De burgerbevraging werd 418 keer ingevuld

Bekijk het rapport

De 12 werken: stand van zaken

16-02-2022

Eind 2020 hield de gemeente een bevraging via een nieuw digitaal platform, postkaarten en een enquête bij verenigingen en handelaars naar oplossingen op problemen die de coronacrisis aan het licht bracht. Hieruit werden 29 acties geselecteerd in drie domeinen: sociaal, economisch en vrije tijd. Daarnaast werden nog enkele dringende maatregelen uitgevoerd. De gemeentediensten zijn in 2021 gestart met het uitrollen van de verschillende initiatieven. Dat gebeurde in de mate van het mogelijke, want corona bleek iets langer in ons leven te zijn dan eerst verwacht.  Volgende projecten realiseerden de gemeentediensten alvast in 2021: Sociaal OverKop-huis Lessen digitale vaardigheden Kleine groene ontmoetingsplaatsen Werken aan werk - project 'upload' Vereenzaming tegengaan Picknickbanken Economisch De Willebroekbon Subsidie voor begeleidingstraject ondernemers Promotie lokale handelaars Uitbreiding horecaterrassen Verlagen standgelden marktstandhouders Vrije tijd Speelstraten Vereenvoudigen procedure evenement aanvragen Bekendmaking vrijetijdsaanbod Verenigingscoördinator Zomeractiviteiten voor de jeugd onder coronamaatregelen Website: 'Bezoek Willebroek' Enkele higlights Creëren van kleine groene ontmoetingsplaatsen Er werden tien nieuwe picknickbanken geplaatst over heel Willebroek. Bij elke plaats werd gekeken of er ook extra groenaanplantingen mogelijk waren. Wijkverantwoordelijken van de groendienst namen hun wijk onder de loep en bekijken welke lege en grijze plaatsen kunnen vergroenen en ingezet worden als ontmoetingsplaats. Coördinatie overleg verenigingen Er is een verenigingscoördinator gestart, die de schakel vormt tussen gemeente en vereniging. Verenigingen zullen samengebracht worden wanneer het weer kan. Speelstraten De gemeente zal het inrichten van speelstraten extra promoten bij de inwoners. Er werden nieuwe spullen aangekocht om de speelstraten nog leuker te maken. Buurten kunnen een speelstraat aanvragen via www.willebroek.be/speelstraat. Uitbreiden van horecaterrassen Omdat de open lucht veiliger was, ondersteunde de gemeente horecazaken zodat zij meer plaats konden voorzien voor hun bezoekers. Promotie lokale handelDe gemeente zet iedere editie van het 2830 magazine een Willebroekse handelaar in de kijker. Handelaars kunnen sinds kort adverteren op de gemeentelijke infoborden. Handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart wordt verder ondersteund in haar werking. Workshop digitale vaardigheid Samen met Ligo organiseert de gemeente gratis lessen digitale vaardigheden op de smartphone, tablet en computer. Opstart Overkophuis Via een OverKop-huis in Willebroek wordt er gewerkt aan het welzijn van jongeren. Je vindt het OverKop-huis binnenkort in het nieuwe Huis van de Vrije tijd op de site De Schalk. Wil je als vrijwilliger mee werken? Contacteer de jeugddienst: jeugd@willebroek.be.  Werken aan werk Drie organisaties werken samen om jongeren aan werk te helpen, onder de naam ‘Upload’. Momenteel zijn ze aanwezig in het administratief centrum, in 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe stek. Ook dit jaar zullen de gemeentediensten verder werken om zoveel mogelijk acties van de 12 werken van Willebroek uit te voeren. Denk aan initiatieven om vereenzaming tegen gaan, een braderij met aandacht voor de korte keten, gevelbanken, een lichtfeest …

Uiteindelijke keuze: 30 projecten

01-02-2021

Het gemeentebestuur selecteerde na een suggestie- en stemronde via de 12 werken van Willebroek zo'n dertig projecten om het sociaal, economisch en vrijtijdsleven samen weer op te starten in onze gemeente. Deze acties worden de komende maanden één voor één uitgerold door de gemeentelijke diensten. Sommige initiatieven werden reeds uitgevoerd of ingepland, andere worden op dit moment onderzocht en/of uitgewerkt door de betrokken dienst(en). Regelmatig zal de gemeente via de verschillende communicatiekanalen inwoners op de hoogte brengen waar ze in detail ontdekken welke acties worden uitgevoerd en hoe dat zal gebeuren. Ontdek hier alle acties.

Burger-bevraging afgerond

06-09-2020

Van 1 augustus tot 6 september kon je deelnemen aan onze burgerbevraging. Per luik (sociaal, economisch en vrije tijd) kon je de ideeën selecteren die jij noodzakelijk vindt. Die stemronde is nu afgerond. Maar liefst 418 personen vulden de burgerbevraging in. Tijdens de analyse werden alle resultaten grondig bestudeerd en gebudgetteerd. Sommige voorstellen die de stemronde niet haalden, zullen toch worden uitgevoerd. Zij stonden al op de planning of worden meegenomen naar een ander project, zoals het centrumproject of het Huis van de vrije tijd. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. Eind dit jaar start de uitwerking en implementatie van de maatregelen door de gemeentediensten. Ontdek hier de maatregelen die reeds werden genomen.Ontdek hier het rapport van de burgerbevraging

Meer nieuws

Elkaar helpen, da's Willebroek

Wil jij zelf iets doen? Ontdek het volledige vrijwilligersaanbod in onze gemeente. Op een nieuw vrijwilligersplatform verzamelen we alle aanvragen. Honderden Willebroekenaren gingen je al voor!

Toon mij de zoekertjes

De 12 werken van Willebroek

Het gemeentebestuur voorziet 1 miljoen euro voor twaalf herstelmaatregelen voor Willebroek. Samen bepalen we hoe we de economische en sociale activiteiten in onze gemeente kunnen ondersteunen.