Wat zijn de 12 werken?

Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen jullie nodig en nuttig vinden om uit de coronacrisis te klauteren. Dat willen we niet overhaast doen. Samen met jullie zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer op te starten na de lockdown. 

Iedereen krijgt de kans om suggesties te doen of reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering. Voorlopig mikken we op twaalf concrete maatregelen, of 12 werken van Willebroek.

Noodzakelijke en dringende maatregelen werden meteen genomen, zoals het tijdelijk gratis parkeren, de cadeaubon #samentegencorona en een vermindering of vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die al gebeurd zijn.

Fase 1: dien je voorstel in en/of reageer

Denk mee na over hoe we de draad weer kunnen opnemen na de coronacrisis. Je kan op dit online platform tot en met 21 juni een maatregel voorstellen of reageren op voorgestelde maatregelen of je kan de postkaart die je ontving terugsturen.

Tegelijkertijd verspreiden we een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te brengen. 

Fase 2: eerste selectie maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

Fase 3: burgerbevraging

In de derde fase geef je aan welke van de geselecteerde voorstellen je steunt binnen de drie luiken. Deze fase zal in juli plaatsvinden. Per luik (sociaal, economisch en vrije tijd) selecteer je de ideeën die jij noodzakelijk vindt. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen.