Wat zijn de 12 werken?

Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke acties jullie nodig en nuttig vinden om uit de coronacrisis te klauteren. Dat willen we niet overhaast doen. Samen met jullie stellen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan om Willebroek weer op te starten na de lockdown. 

Iedereen kreeg de kans om suggesties te doen of reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering. In eerste instantie mikten we op twaalf concrete acties, of de '12 werken van Willebroek'.

Noodzakelijke en dringende maatregelen werden meteen genomen, zoals het tijdelijk gratis parkeren, de cadeaubon #samentegencorona en een vermindering of vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die al gebeurd zijn.

Fase 1: dien je voorstel in en/of reageer

In een eerste fase kon je nadenken over hoe we de draad weer kunnen opnemen na de coronacrisis. Dat kon op dit online platform tot en met 21 juni een maatregel voorstellen of reageren op voorgestelde acties of je kon de postkaart die je ontving terugsturen.

Tegelijkertijd verspreidden we een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te brengen. 

Fase 2: eerste selectie maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen bekeek tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakte een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

Download hier het rapport van de eerste selectie door het college van burgemeester en schepenen.

Fase 3: burgerbevraging

In de derde fase gaven respondenten aan welke van de geselecteerde voorstellen ze steunen binnen de drie luiken. Deze fase vond in juli plaats. Per luik (sociaal, economisch en vrije tijd) selecteerde je de ideeën die jij noodzakelijk vindt. Na een grondige analyse van de resultaten stelde het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen.

Download hier het rapport van de stemronde.
Bekijk hier een overzicht van de gekozen projecten.