Uiteindelijke keuze: 30 projecten

De 12 werken van Willebroek, het participatietraject waarin de gemeente Willebroek op zoek gaat naar herstelmaatregelen na de coronacrisis, wordt uitgerold. Het gemeentebestuur selecteerde na een suggestie- en stemronde zo'n dertig projecten om het sociaal, economisch en vrijtijdsleven samen weer op te starten in onze gemeente. 

Vorig jaar ging de gemeente, samen met inwoners, handelaars en verenigingen, op zoek naar herstelmaatregelen om het sociaal, economisch en vrijetijdsleven na de coronacrisis weer op te starten. Via een online platform, postkaartjes en een impactbevraging konden inwoners suggesties doen om terug uit de coronacrisis te klauteren. En dat deden ze massaal.

Tijdens een stemronde kozen inwoners hun favoriete voorstellen uit de geselecteerde maatregelen. Een aantal (dringende) maatregelen werden onmiddellijk genomen. Het college van burgemeester en schepenen bestudeerde de resultaten grondig en kwam uiteindelijk tot een stevige keuze aan acties. Geen twaalf maar liefst dertig projecten die het sociaal, economisch en vrijetijdsleven weer op gang moeten helpen.

Deze acties worden de komende maanden één voor één uitgerold door de gemeentelijke diensten. Sommige initatieven werden reeds uitgevoerd of ingepland, andere worden op dit moment onderzocht en/of uitgewerkt door de betrokken dienst(en).

Regelmatig zal de gemeente via de verschillende communicatiekanalen inwoners op de hoogte brengen waar ze in detail ontdekken welke acties worden uitgevoerd en hoe dat zal gebeuren.

De “29” werken van Willebroek:

 1. We organiseren gratis activiteiten in de zomervakantie voor de Willebroekse jeugd.

 2. We laten tijdens de zomermaanden, indien corona dit toelaat, via speelstraten in de verschillende deelgemeenten kinderen de straat even inpalmen met activiteiten, speelmateriaal en springkastelen.

 3. We zorgen voor kleine, groene ontmoetingsplaatsen in je buurt.

 4. We zorgen ervoor dat alle mensen met de digitalisering mee kunnen en zich er in kunnen verdiepen. We voorzien lessenreeksen op maat voor verschillende groepen: ouderen, jongeren, kwetsbare ouders …

 5. We bieden financiële en sociale steun aan gezinnen en mensen in nood en armoede. Met extra hefbomen willen we aan de verhoogde nood voor financiële en begeleidende ondersteuning werken.

 6. We besteden extra aandacht aan personen uit sociaal kwetsbare groepen die hun baan hebben verloren. We bieden een intensiever traject op zoek naar werk via onze gemeentelijke cel tewerkstelling en richten samen een laagdrempelige jobclub op in samenwerking met verschillende partners.

 7. De gemeente speelt een belangrijke rol in het tijdig detecteren en ondersteunen van mensen die (dreigen te) vereenzamen of sociaal geïsoleerd raken. We werken een actieplan uit en bekijken hoe mensen elkaar veilig kunnen ontmoeten.

 8. Horeca is afhankelijk van bezoekers, evenementen, toeristen, inwoners, lokale bedrijvigheid. Een seizoenskalender maakt mee de koppeling tussen toerisme, horeca en lokale handel. Toeristisch Willebroek (culinair en erfgoed) promoten we op www.bezoekwillebroek.be.

 9. We organiseren in Willebroek een nieuwe en sfeervolle zomerbraderij, inclusief Buurderij (lokale landbouwproducten), met diverse activiteiten waar lokale handelaars en ook landbouwers hun artikelen en streekproducten kunnen aanbieden aan de marktbezoekers.

 10. Voor de lokale handel wordt een platform voor e-commerce (digitale handel) uitgewerkt in samenwerking met Willebroek Winkelhart.

 11. De markten en kermissen maken we ook na de coronacrisis (deels) vrij van betaling standgelden en dit voor 2020 en 2021.

 12. We voorzien fietsstraten en een fietsvriendelijk centrum. Dat zet mensen aan om de fiets te nemen naar ons centrum. We zetten in op fietsveiligheid in het handelscentrum met functionele routes (richting scholen, openbare gebouwen …) en in alle woonwijken van onze gemeente.

 13. We organiseren, wanneer de maatregelen het toelaten, een Kanaalfeesten Winter in de vorm van een sprookjesachtig lichtfestival.

 14. We breiden horecaterrassen uit. We voorzien meer ruimte zodat de bezoekers van de zaken op veilige afstand van elkaar kunnen zitten rekening houdend met de afstand op het voetpad.

 15. We maken buurten kindvriendelijk en samen met de jeugd(verenigingen) zoeken we uit waar er nog bijkomende nood is aan speelpleinen en -tuigen.

 16. Door het project van de Buurtboosters aan te vullen met gevelbanken en picknicktafels kunnen mensen deze gemakkelijk aanvragen. Deze banken zorgen ervoor dat spontane ontmoetingen gebeuren en ze zijn een rustplaats in de buitenlucht.

 17. We zorgen voor heldere communicatie rond de richtlijnen afgestemd op de doelgroep.

 18. We zorgden voor laptops voor jongeren die geen konden aanschaffen.

 19. We zorgen voor huiswerkbegeleiding voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. We starten een buddywerking met vrijwilligers voor leerlingen uit kansarme gezinnen waarvan de kinderen hulp nodig hebben met hun huiswerk.

 20. Via een gemeentelijke coördinator verenigingen zorgen we voor meer overleg tussen de verschillende verenigingen (gecoördineerd door de gemeente).

 21. We maken het gemakkelijker om evenementen aan te vragen zodat we vlot een nieuw evenement kunnen organiseren om geld in te zamelen.

 22. We ondersteunen Willebroekse ondernemers in deze moeilijke tijden. Via gemeentelijke subsidies stimuleren we het volgen begeleidingstrajecten bij een erkende opleidingsorganisatie via een tussenkomst van 50% van de kostprijs (met een maximum van 165 euro per ondernemer).

 23. We bouwen een volwaardige sociale kruidenier uit in samenwerking met de armoedeorganisaties.

 24. We stimuleren aankopen bij onze plaatselijke handelaars op verschillende manieren (digitaal en offline. We voorzien een rubriek rond handelaars in het 2830 magazine. Het zal mogelijk zijn om te adverteren op onze vernieuwde elektronische infoborden. We werken samen met Willebroek Winkelhart voor nieuwe mogelijkheden zoals een jaarlijks shopmagazine.

 25. We zorgen voor een Willebroekbon en verhoging van de maaltijdcheques voor onze medewerkers van gemeente Willebroek.

 26. We maken van het tijdelijke digitale platform Willebroek Helpt! een definitief gebeuren. Op die manier kunnen we vrijwilligers blijven matchen aan mensen die nood hebben aan hulp.

 27. We zorgen ervoor dat onze partners en inwoners op de hoogte zijn van het vrijetijdsaanbod.

 28. We ondersteunen jeugdverenigingen extra financieel, bijvoorbeeld om de mogelijkheid te geven outdoor activiteiten te organiseren.

 29. We faciliteren dat Willebroekse bedrijven de lokale kleinhandel ondersteunt. Bij de uitrol van een vernieuwde elektronische Willebroekse Kadobon promoten we bij bedrijven om een Willebroekbon aan te schaffen voor hun medewerkers.