Burger-bevraging afgerond

Van 1 augustus tot 6 september kon je deelnemen aan onze burgerbevraging. Per luik (sociaal, economisch en vrije tijd) kon je de ideeën selecteren die jij noodzakelijk vindt. Die stemronde is nu afgerond. Maar liefst 418 personen vulden de burgerbevraging in.

Tijdens de analyse werden alle resultaten grondig bestudeerd en gebudgetteerd. Sommige voorstellen die de stemronde niet haalden, zullen toch worden uitgevoerd. Zij stonden al op de planning of worden meegenomen naar een ander project, zoals het centrumproject of het Huis van de vrije tijd.

Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. Eind dit jaar start de uitwerking en implementatie van de maatregelen door de gemeentediensten.

Ontdek hier de maatregelen die reeds werden genomen.
Ontdek hier het rapport van de burgerbevraging