Willebroek investeert 1 miljoen euro

De coronacrisis treft de hele samenleving diep. De gemeente Willebroek voorziet een investeringsfonds van 1.000.000 euro om zo de economische en sociale activiteiten in de kanaalgemeente te ondersteunen.

De gemeente Willebroek wil deze fondsen niet overhaast toekennen. De noodzakelijke en dringende maatregelen werden meteen genomen. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren werd opgeschort tot eind juni.

Voor het jaar 2020 voert de gemeente een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt. Voor de lokale handelaars startte meteen een werkgroep en ondersteunde de gemeente de lancering van de speciale cadeaubon.

Denk mee na

De gemeente start een participatietraject op om te bekijken welke maatregelen verder getroffen worden. Er wordt een beroep gedaan op de inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek. In overleg met alle belanghebbenden wordt uitgezocht welke maatregelen jullie nodig en nuttig vinden om zo snel mogelijk uit dit dal te klauteren en de heropstart na de periode van quarantaine te realiseren.

Een deel van dit investeringspakket van 1.000.000 euro zal wellicht terechtkomen bij onze lokale ondernemers, handelaars en horeca. Maar de investeringen gaan breder. Ook het sociale weefsel moet hersteld worden. Heel wat verenigingen zagen hun inkomsten opdrogen omdat hun activiteiten moesten stopgezet worden. Daarnaast verdienen ook de senioren en mensen in een kwetsbare positie onze aandacht. Waarschijnlijk werden zij door de overheidsmaatregelen op sociaal vlak het hardst getroffen.