Eerste fase afgerond

De eerste fase van het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’ is afgerond. We ontvingen van jullie maar liefst 75 unieke voorstellen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. Zowel via postkaartjes als via dit platform deden jullie massaal suggesties.

Er waren een aantal voorstellen bij die minder goed in dit project passen, zoals verkeersknelpunten of herstellingen aan jullie straat. Die zijn niet opgenomen voor de volgende ronde van 'de 12 werken van Willebroek', maar werden wel overgemaakt aan de bevoegde diensten. Zij bekijken alle suggesties.

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

Sommige voorstellen zullen onmiddellijk worden uitgevoerd. Andere voorstellen zullen in de volgende fase concreter uitgewerkt worden, om vervolgens opnieuw aan jullie voor te leggen via het digitaal platform. Zo kunnen jullie mee bepalen welke voorstellen, met daaraan een bepaald budget gekoppeld, jullie als prioritair beschouwen.

We houden jullie op de hoogte via onze communiatiekanalen!