Stemmen kan nog een week

De stemronde wordt verlengd tot 6 september. Tot dan heb jij de tijd om te stemmen op de voorstellen die jij verkiest, binnen het sociaal, economisch en vrijetijdsluik.

Je hebt dus nog tot 6 september 2020 om deel te nemen aan de stemronde. Al meer dan 200 Willebroekenaars namen deel aan onze bevraging!

In deze burgerbevraging stem je op jouw favoriete voorstellen die werden geselecteerd door het college van burgemeester en schepenen. Daardoor krijgt het gemeentebestuur te zien hoe belangrijk sommige voorstellen zijn voor jullie. Daarmee wordt rekening gehouden bij de opmaak van de planning en de budgetten. De voorstellen worden door de gemeentediensten dan concreet gemaakt.

Haalde jouw voorstel de selectie niet? Bekijk hier het volledige rapport.