Economisch plan

Willebroek als Start-up hub

Wat houdt je voorstel net in?

Maak Willebroek sexy om je startend bedrijf te gaan registreren. Nu word je minder snel opgepikt in de pers, ben je verder van grote klanten en heb je minder "sex appeal" naar potentiële werknemers toe. Willebroek is op zich nochtans niet slecht gelegen en er zit wel wat (ondernemers)talent. Alleen jammer dat zij vaak uitwijken naar kantoren en incubatoren in de steden. Misschien is er een manier om Willebroek aantrekkelijker te maken voor jonge bedrijven en starters uit de regio? Meer van deze bedrijven naar Willebroek halen kan ook een positief sneeuwbaleffect naar lokale handelaars, horeca en tewerktstelling toe hebben... Dat aantrekkelijker maken kan op veel manieren. Van het faciliteren van events, ter beschikking stellen van co-working ruimtes tot hulp met publiciteit of connecties leggen.

Feedback van de gemeente

Deze suggestie inspireerde het gemeentebestuur tot volgend voorstel: 'Willebroek promoten als start-up hub voor startende ondernemers'. Vanaf 1 augustus kunnen onze inwoners hierop stemmen.

  • 8