Economisch plan

Huurwaarborg voorschieten

Wat houdt je voorstel net in?

De huurwaarborg voor nieuwe handel-huurcontracten van startende winkeliers voorschieten. Bij einde huur komt de waarborg terug in de gemeentekas!

Feedback van de gemeente

Het gemeentebestuur selecteerde dit voorstel niet om in de volgende stemronde op te nemen. Er is reeds een starterssubsidie voor startende ondernemers voorzien.

  • 2