Vrijetijdsplan

Financiële tegemoetkoming voor socio-culturele verenigingen voor hun afgelaste evenementen.

Wat houdt je voorstel net in?

De werkzaamheden die voorafgaan aan de uitvoering van iets (concert, voordracht en andere), brengen meestal grote onkosten met zich mee. Vele organisaties dienden hun geplande activiteit(en) af te zeggen of uit te stellen. Doch de voorbereidende repetities, vergaderingen, het drukwerk en andere reeds gemaakte onkosten ter voorbereiding van bvb. een concert, gingen bij deze verloren. Voor de verenigingen is dit verlies niet te recupereren. Een voorbeeld; het reeds gemaakte drukwerk is niet te hergebruiken. Voor kleine verenigingen is dit meestal een grote hap uit hun budget. Hierbij zou financiële steun een grote hulp zijn.

Feedback van de gemeente

Het gemeentebestuur keurde reeds enkele maatregelen goed om de Willebroekse socioculturele verenigingen te ondersteunen, zoals een opstartsubsidie, kampsubsidie en impulssubsidie. Deze suggestie inspireerde het gemeentebestuur tot volgend voorstel: 'Extra Willebroekbon voor veilige buurt- of verenigingsactiviteiten'. Vanaf 1 augustus kunnen onze inwoners hierop stemmen.

  • 4