Sociaal plan

Oprichten noodfonds samen met welzijnsverenigingen

Omschrijf je voorstel uitgebreider

Men heeft vastgesteld dat Corona een hele nieuwe groep kwetsbare personen heeft geraakt en in een aantal grote steden wordt voor hen een speciaal fonds opgericht die hun noden detecteert en oplossingen kan financieren, In Antwerpen legt de stad voor elke gestorte euro 1 euro bij. Dit kan met geld van Vlaamse en Federale overheid en privé giften. Giften aan het OCMW zijn fiscaal aftrekbaar!

Feedback van de gemeente

Deze suggestie inspireerde het gemeentebestuur tot volgend voorstel: 'We bieden financiële en sociale steun aan gezinnen en mensen in nood en armoede'. Vanaf 1 augustus kunnen onze inwoners hierop stemmen.

  • 4